Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2012

My documentary about the Greek crisis in English, is ready.

At last. My documentary about the Greek crisis in English, is ready.

Best defense has always been knowledge. That's why everyone should know what is really going on there and especially from an inside point of view.

 Please spread this to all you know in this way when some will try to impose the same austerity measures here, we will be ready and if you are Greek you can now know that more people in the whole world heard about whats going on in Greece and don't rely only in the official points of view in order to support you.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα δικά σας σχόλια